ļ»æ

Overige rechtsgebieden

Overige rechtsgebieden

U kunt bij Van Manen Advocatuur ook terecht met incassozaken. Voor zakelijke cliƫnten geldt een gereduceerd incassotarief voor de incassopraktijk. De advocaat zal de debiteur aanschrijven, in gebreke stellen en rechtsmaatregelen aanzeggen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, zal voor u een dagvaarding worden opgesteld. De deurwaarder zal de dagvaarding bij uw debiteur uitbrengen. Als dit wederom geen betaling oplevert, zal de dagvaarding aan de rechtbank worden verzonden. De rechtbank zal dan over uw vordering beslissen en als deze wordt toegewezen, hebt u een executoriale titel waarmee u gedurende twintig jaar beslag kunt leggen op bijvoorbeeld de goederen, bankrekening of het inkomen van uw debiteur.

Daarnaast heeft Van Manen Advocatuur ook ervaring op het gebied van Huurrecht, waarbij u kunt denken aan het voeren van verweer inzake de ontbinding van uw huurovereenkomst en/of de ontruiming van uw woning of aan andere geschillen die betrekking hebben op de beƫindiging van uw huurovereenkomst. Ook kunt u bij Van Manen advocatuur terecht met zaken die betrekking hebben op consumentenrecht, waaronder geschillen die te maken hebben met de aan- en verkoop van goederen of uw woning, het verweer voeren tegen een vordering van bijvoorbeeld de energiemaatschappij of uw mobiele telefoonaanbieder of geschillen die te maken hebben met de beƫindiging van een abonnement of contract. Ook heeft mw. mr. R. van Manen ervaring met procedures inzake het niet toelaten tot de WSNP (wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) of op het gebied van de tussentijdse beƫindiging van de schuldsaneringsregeling zonder het verlenen van een schone lei.

Heeft u een geschil op een ander terrein dan hierboven vermeld? Neem vrijblijvend contact op, zodat kan worden bezien of uw zaak toch kan worden behandeld of naar een passend ander kantoor kan worden doorverwezen.