Privacy Statement

Privacy Statement

Van Manen Advocatuur respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De website is eigendom van en wordt beheerd door mw. mr. R. van Manen (advocaat). Alle gegevens die  worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld door mw. mr. R. van Manen (advocaat).

De website van Van Manen Advocatuur maakt gebruik van Analytische cookies, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken, waardoor Van Manen Advocatuur de site kan optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Manen Advocatuur heeft hier geen invloed op. Van Manen Advocatuur heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Om contact op te nemen met Van Manen Advocatuur kunt u het contactformulier op de website invullen. Van Manen Advocatuur vraagt hierin naar uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zijn nodig om contact met u te kunnen opnemen. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel, te weten: met u contact opnemen naar aanleiding van het contactformulier dat u hebt ingevuld. Het door u ingevulde contactformulier wordt na beantwoording direct vernietigd.
Van Manen Advocatuur geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties, instanties of personen. De gegevens zullen nooit op de website gepubliceerd worden, noch op een andere manier openbaar gemaakt worden. Hetzelfde geldt indien u bij Van Manen advocatuur een gesproken bericht achterlaat op de (mobiele) telefoon. Na beluisteren van het bericht, wordt het bericht vernietigd. De door u achtergelaten gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel, te weten: met u contact opnemen naar aanleiding van het door u achter gelaten bericht.

Van Manen Advocatuur respecteert daarnaast uiteraard ook de privacy van haar cliënten. Alle gegevens die door Van Manen Advocatuur worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld door mw. mr. R. van Manen (advocaat). De persoonsgegevens die Van Manen Advocatuur na of bij totstandkoming van de overeenkomst bij u opvraagt zijn noodzakelijk ter controle bij nieuwe zaken op een eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt). Deze gegevens worden om vorenstaande reden bewaard. Daarnaast zijn de bij u opgevraagde persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de opdracht, het leveren van de producten en diensten, de onderlinge communicatie. Van Manen Advocatuur geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties, instanties of personen, behalve indien u opdracht geeft tot het starten of het verweer voeren in een procedure. Dan zullen in de processtukken uw gegevens worden opgenomen en bij indiening aan de gerechtelijke instantie en/of de deurwaarder worden verzonden. Uw gegevens kunnen ook gedeeld worden met derden om in voorkomend geval nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen. Indien u bijvoorbeeld niet (tijdig) tot betaling overgaat, kan Van Manen Advocatuur uw persoonsgegevens delen met een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of een gerechtelijke instantie ter verkrijging van een executoriale titel ter incasso. Hetzelfde geldt in voorkomend geval om de eigen rechten af te dwingen, ter verdediging tegen vorderingen en/of beweringen van derden.

Van Manen advocatuur is op grond van de gedragsregels voor advocaten verplicht om te onderzoeken of u als cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). In de regel vindt dit onderzoek voor aanvang van de werkzaamheden plaats, maar kan ook plaatsvinden als de inkomens- en vermogenspositie van de opdrachtgever zich nadien na aanvang van de werkzaamheden (aanzienlijk) wijzigt. Gefinancierde rechtsbijstand wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. De regels van de Raad voor Rechtsbijstand zijn dan ook van toepassing. Deze zijn te raadplegen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Indien u als cliënt gebruik wenst te maken van gefinancierde rechtsbijstand stemt u ermee in dat Van Manen Advocatuur alle opgevraagde persoonsgegevens verstrekt aan de Raad voor Rechtsbijstand zoals deze nodig zijn voor het aanvragen of declareren van de toevoeging.

Uw persoonsgegevens zullen nooit op de website gepubliceerd worden, noch op een andere manier openbaar gemaakt worden. Van Manen Advocatuur deelt alleen zonder toestemming uw persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is.

U hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen, recht op vergetelheid (om vergeten te worden), recht op inzage rectificatie en aanvulling van de gegevens, recht op het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens, eerder verleende toestemming tot verwerking in te trekken. U kunt zich hiervoor wenden tot mw. mr. R. van Manen, advocaat. Daarnaast hebt u het recht om  een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens in te dienen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in Nederland verwerkt.

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Van Manen Advocatuur draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

De contactgegevens van Van Manen Advocatuur treft u aan op de website onder 'contact'.

Alle rechten voorbehouden.