Over het kantoor

Van Manen Advocatuur Woerden, een betrouwbaar kantoor voor bijstand in diverse juridische geschillen

Het kantoor De advocaat

Over het kantoor

Van Manen Advocatuur is bijna 5 jaar gevestigd als advocatenkantoor in Woerden. Het is gelegen in de wijk Snel en Polanen vlakbij de snelweg A12. Het kantoor is een eenmanszaak en wordt geleid door mw. mr. R. (Raldy) van Manen die bijna 10 jaar werkzaam is als advocaat.

Voor welke zaken?
Cliƫnten kunnen bij Van Manen Advocatuur worden bijgestaan in procedures of voor advies op het gebied van ondermeer: het personen- en familierecht (echtscheiding, verbreken van de samenleving, omgangsregeling, alimentatie, erkenning, gezag, ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen), het arbeidsrecht (geschillen die te maken hebben met een arbeidsovereenkomst, ontslag, loonvordering, etc.), sociaal zekerheidsrecht ook wel sociale voorzieningen genoemd (zaken die betrekking hebben op werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, een WW, ZW of WIA uitkering van het UWV, een algemene bijstandsuitkering of bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet van de gemeente), consumentenrecht en huurrecht.
Meer informatie vindt u onder rechtsgebieden.

Voor wie?
Van Manen Advocatuur vindt het belangrijk voor iedereen betaalbare juridische bijstand mogelijk te maken. Het kantoor staat cliƫnten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand door de overheid (een toevoeging / pro deo / advocaat van onvermogen), via een rechtsbijstandsverzekering en op betalende basis. Het is ook mogelijk tussentijds of vooraf een vaste prijs afspraak te maken. Het kantoor hanteert betaalbare en scherpe tarieven. Meer informatie vindt u onder tarieven.
Het kantoor voldoet aan de vereisten en voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten. Bovendien zal Van Manen Advocatuur bij een eerste kennismaking een half uur niet bij u in rekening brengen. Dit half uur is gratis. U kunt dan kennismaken met de advocaat en uw vraag of juridisch probleem schetsen. De advocaat zal u altijd vooraf laten weten of zij voor u mogelijkheden ziet om u te kunnen bijstaan en of dit opweegt tegen de mogelijke kosten.

Voordelen voor u als cliƫnt bij een klein kantoor
Cliƫnt zijn bij een klein kantoor biedt u een hoop voordelen. Als u contact opneemt met het kantoor, krijgt u direct de advocaat zelf te spreken. Er is geen tussenpersoon met wie u uw zaken bespreekt, maar direct met uw eigen advocaat. Dat is natuurlijk wel zo makkelijk en vertrouwd. Daarnaast heeft mw. mr. R. van Manen, voordat zij in Woerden haar eigen kantoor startte veel ervaring opgedaan op verschillende rechtsgebieden. Hierdoor kan zij vooraf al inschatten of een bepaalde strategie gevolgen kan hebben op een ander rechtsgebied. Dikwijls heeft een geschil in eerste instantie betrekking op ƩƩn rechtsgebied, maar blijkt dat er ook problemen ontstaan op andere rechtsgebieden. Zo kunt u te maken krijgen met psychische en stress klachten, welke voortkomen uit een geschil met uw werkgever, waardoor u zich ziek meldt op uw werk. Uw werkgever stelt dat u niet ziek bent en ongeoorloofd afwezig bent en zal proberen de arbeidsovereenkomst met u te ontbinden. U wenst eigenlijk niets liever dan stoppen bij deze werkgever en bent bereid het ontslag te accepteren. In deze situatie is sprake van een arbeidsgeschil, welke ook overlap vertoont met het sociaal zekerheidsrecht. Als u immers ziek bent en instemt met uw ontslag, benadeelt u het UWV en kan dit reden zijn om aan u geen (volledige) uitkering toe te kennen. Deskundig juridisch advies is dan belangrijk. Vaak zijn er juridische problemen op het ene rechtsgebied en ontstaan daardoor ook problemen op andere rechtsgebieden. Bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure welke veel impact heeft op u en waardoor u zich vaker ziek meldt op het werk of er op het werk minder bij bent met uw gedachten. Er kan hierdoor een arbeidsgeschil ontstaan. Of een reorganisatie op uw werk waardoor u uw baan verliest en u hierdoor uw alimentatieverplichtingen niet meer kan nakomen.
Bij Van Manen Advocatuur zit u op het juiste adres voor deskundige bijstand op meerdere rechtsgebieden. U hebt Ć©Ć©n aanspreekpunt en Ć©Ć©n advocaat die op de hoogte is van al uw dossiers. U bent geen nummer, maar blijft een persoon. Uw dossier heeft geen nummer, maar blijft uw zaak. Bij grotere kantoren loopt u het risico dat u voor elk rechtsgebied een andere advocaat heeft, omdat de advocaat alleen gespecialiseerd is op een bepaald rechtsgebied/ een bepaalde afdeling werkzaam is. Dit risico loopt u bij Van Manen Advocatuur niet. U hebt voor al uw zaken Ć©Ć©n deskundige advocaat, voor u is er dus Ć©Ć©n aanspreekpunt en dat is wel zo prettig.

Voordelen voor u bij Van Manen Advocatuur
Naast het feit dat Van Manen Advocatuur een klein kantoor is, wat voor u als cliƫnt voordelen met zich mee brengt, bent u er bij Van Manen Advocatuur zeker van dat uw zaak met alle mogelijke vertrouwelijkheid en discretie wordt behandeld.
De advocaat zet zich in voor uw zaak en voor u als cliƫnt(e). De advocaat krijgt alle correspondentie zelf onder ogen en voert elk gesprek persoonlijk met u. Hierdoor kent de advocaat elke millimeter van uw dossier volledig. Daarnaast kent Van Manen Advocatuur flexibele openingstijden. In overleg met de advocaat kunnen afspraken worden gemaakt voor contact momenten op werkdagen in de avonden en zelfs op zaterdag. Het kantoor is regulier bereikbaar op werkdagen (behalve woensdag) tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Voor dringende zaken kan ook buiten reguliere kantoortijden contact opgenomen worden met de advocaat. Indien de advocaat niet in de gelegenheid is u telefonisch te woord te staan, kunt u een bericht achterlaten en wordt u binnen 24 uur teruggebeld.

Kwaliteitsstandaard van het kantoor
Het kantoor voldoet aan alle vereisten zoals deze door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn gesteld. Het kantoor beschikt over een door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven beroepsaansprakelijkheidsverzekering en heeft afspraken gemaakt met advocaten van andere kantoren voor het geval de praktijk moet worden waargenomen indien sprake is van een noodgeval. Ook is een kantoorklachtenregeling aanwezig, die op de dienstverlening van toepassing is. Wanneer de klacht intern niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan deze aan de civiele rechter worden voorgelegd. Het kantoor kan geen derdengelden ontvangen, omdat het niet beschikt over een stichting beheer derdengelden. Gelden die voor u bestemd zijn, worden dan ook rechtsreeks aan u overgemaakt. Dit is natuurlijk wel zo prettig.

Van Manen Advocatuur is gelegen aan de Berlengakade 6 te Woerden, bezoek graag op afspraak. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. Neem gerust contact op om te kijken wat Van Manen Advocatuur voor u kan betekenen. » Neem contact op

Over de advocaat

Mw. mr. R. van Manen uit Woerden is betrokken bij uw zaak en u als cliƫnt

Advocaat Raldy van Manen is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is bijna 10 jaar werkzaam als advocaat. Tijdens haar studie was zij werkzaam voor een advocatenkantoor in dezelfde stad. Eerst als juridisch medewerker en later als advocaat. Daarna is zij overgestapt naar het arrondissement Den Haag, waar zij eveneens als advocaat werkzaam was en cliƫnten uit deze regio bijstond. Sinds 2015 is mr. R. van Manen werkzaam in Woerden en is zij met veel enthousiasme haar eigen praktijk begonnen. Zij is moeder van meerdere kinderen en krijgt energie van de combinatie tussen haar gezinsleven en haar werk.

Voor mw. mr. R. van Manen is het altijd een bewuste keuze geweest om werkzaam te zijn op een klein kantoor dat cliƫnten bijstaat op verschillende rechtsgebieden, een kantoor dat een algemene praktijk voert. Mw. mr. R. van Manen vindt het belangrijk om volledig op de hoogte te zijn van alle juridische relevante zaken die bij u als cliƫnt spelen. Zij vormt graag uw aanspreekpunt voor al uw juridische vragen. Ook hebben juridische problemen vaak betrekking op verschillende rechtsgebieden of loopt de ene zaak over in een andere zaak. Doordat mw. mw. R. van Manen al jarenlang een algemene praktijk voert, heeft zij kennis van verschillende rechtsgebieden. Zij kan u adviseren en bijstaan met de verschillende problemen en kan, door tijdig te handelen, nieuwe problemen voorkomen.

Mw. mr. R. van Manen is betrokken bij uw zaak en bij u als cliƫnt. Zij vindt het belangrijk dat u als cliƫnt begrijpt wat er in uw zaak speelt. Het is immers uw zaak waarvoor u juridische hulp inschakelt. Het is dan wel zo prettig dat u ook daadwerkelijk begrijpt waar het over gaat. Vaak is de juridische taal die gebruikt wordt niet voor iedereen begrijpelijk, waardoor u het gevoel kunt krijgen geen grip meer op uw eigen zaak te hebben. Bij mw. mr. R van Manen uit Woerden loopt u dit risico niet. De advocaat zal u op een begrijpelijke wijze op de hoogte houden van de ontwikkelingen en juridische argumenten in uw zaak, zodat uw zaak ook echt uw zaak blijft.
Daarnaast is het mogelijk om het eerste gesprek bij u thuis of op een andere neutrale locatie te laten plaatsvinden. Men kan er tegenop zien om het eerste gesprek met een advocaat aan te gaan. Het kan dan juist prettig zijn om dit eerste gesprek op een voor u vertrouwde plek te hebben. Dit is voor mw. mr. R. van Manen geen enkel probleem.

Mw. mr. R. van Manen houdt kantoor bij Van Manen Advocatuur aan de Berlengakade 6 te Woerden, bezoek graag op afspraak. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. U kunt telefonisch contact opnemen met de advocaat. Indien de advocaat niet in de gelegenheid is u telefonisch te woord te staan, kunt u een bericht achterlaten en wordt u binnen 24 uur teruggebeld. Neem gerust contact op om te kijken wat de advocaat voor u kan betekenen. » Neem contact op